เหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13  มอบบ้านกาชาดซ่อม สร้างบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกาฯ ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานในพิธี พร้อมด้วยที่ปรึกษา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก มอบบ้านโครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้กับนายแสงเดือน สิทธิกัน บ้านเลขที่ 20/3 หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อม รูปพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเครื่องอุปโภค บริโภค โดยมีนายสมาน เมืองแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ระมาดกล่าวรายงาน พร้อมเยี่ยมผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น