292

One Home พมจ.เพชรบูรณ์ ช่วยเหลือ แม่เลี้ยงเดี่ยว เครียดปีนเสาโทรศัพท์ ลูกตามกล่อม 3 ชม.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.30 น. นางอัจฉรา สมอุปฮาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักจิตวิทยาและพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ นางสาวสุทธิดา บุญสัย อายุ 49 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ กรณีปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ บุตรชายใช้เวลากล่อม 3 ชั่วโมง จึงยอมลงมา

ซึ่งได้สอบถามข้อเท็จจริงจากบุตรชาย คือ นายวรพงษ์ บุญยัง อายุ 15 ปี ทราบว่า ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน ดังนี้ 1. นางสาวสุทธิดา บุญสัย อายุ 49 ปี (มารดา) มีโรคประจำตัวเป็นเลือดจาง มึอาการเวียนศรีษะประจำ 2. นายวรพงษ์ บุญยัง อายุ 15 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 3. เด็กหญิงกนกวรรณ บุญยัง อายุ 13 ปี (น้องสาว) กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 4 นายไก๋ ไม่ทราบอายุ (พ่อเลี้ยง) ที่พึ่งคบหากับนางสุทธิดาฯ และมาอาศัยอยู่ที่บ้านได้ประมาณ 1 เดือน
บิดามารดาของตนเลิกไปตั้งแต่ตนอายุ 8 ปี

ซึ่งตนเองอาศัยอยู่กับยายมาโดยตลอด ส่วนมารดาได้ไปทำงานรับจ้างนวดแผนโบราณที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และส่งเงินค่าใช้จ่ายมาให้ทุกเดือน 2,000-3,000 บาท จนกระทั่งปี 2561 ยายเสียชีวิตลง มารดาจึงได้กลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลตนและน้องสาว และประกอบอาชีพนวดแผนโบราณตามบ้าน รายได้ไม่แน่นอน เดิมมารดาเคยติดสุรา และได้ไปบำบัดเรียบร้อยแล้ว ไม่เคยดื่มมาประมาณ 2 ปี แล้วกลับมาดื่มอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนเกิดเหตุ

อีกทั้งมารดาเคยบ่นว่าเครียดอยากตาย เนื่องจากครอบครัวมีภาระหนี้สิน ยืมเงินจากเพื่อนบ้านประมาณ 15,000 บาท หนี้สินธนาคาร ธกส.ไม่ทราบจำนวนเงิน และมีหนี้นอกระบบ 3,500 บาท
ซึ่งในวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียน ตนและน้องสาว จะไปรับจ้าง หาเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว มีรายได้วันละ 100-200 บาท

ส่วนสาเหตุ ที่มารดาปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์นั้น ตนคาดว่าเกิดจากภาวะความเครียดและเมาสุรา เนื่องจากภาระหนี้สินที่มากและรายได้ที่ลดลง เพราะรถจักรยานยนต์ที่เคยใช้เดินทางไปทำงานก็ต้องนำไปจำนองเพื่อนำเงินออกมาใช้จ่ายภายในครอบครัว

การช่วยเหลือ
1.One Home พม.จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กำลังใจ และให้มารดาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา หากเข้ารับการบำบัดการติดสุราแล้ว จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในทุนการศึกษาของบุตรต่อไป
2. โรงพยาบาลศรีเทพ ให้กำลังใจ ประเมินสุขภาพจิต และบำบัดการติดสุรา และส่งต่อเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชที่ ร.พ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
3. ประสานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลโคกสะอาดติดตามเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง