พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์” ปล่อยคาราวาน “รถรัฐบาลสัญจร” ช่วยแก้ปัญหาประชาชน

1230

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์”
ปล่อยคาราวาน “รถรัฐบาลสัญจร” ช่วยแก้ปัญหาประชาชน(คลิป)

วันที่ 20 พ.ย. 63 เวลา 15.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และเร่งช่วยแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวันนี้ได้ปล่อยคาราวาน “รถรัฐบาลสัญจร”
ที่วัดสะเดา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

โดยรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เช่น คนตกงาน คนว่างงาน ไม่มีงานทำ ปัญหาความยากจน หนี้สิน แม่เลี้ยงเดี่ยว ความรุนแรงในครอบครัว และสิทธิสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น

จากนั้นจะมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ นอกจากนี้ ได้พบปะเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่และบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการมอบถุงยังชีพ จำนวน 120 ชุด