สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสน จัดกิจกรรมวันช้างไทย

วันที่ 13 มี.ค. 2562 .นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวิษณุพงศ์ วรภัทรธำรง ปลัดอำเภอเชียงแสน ร่วมงานวันช้างไทย ณ แคมป์ช้าง โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน

โดยได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมายให้กับช้าง อาทิเช่น การจัดสะโตกช้าง หรือขันโตกช้าง โดยช้างจะรับประทานอาหารของช้าง เพื่อส่งเสริมให้คนเยาว์ชนและคนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบที่ ให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย ซึ่งช้างไทย เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน แต่ปัจจุบันประชากรช้าง ในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงมาก

หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้น เตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้ว ช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเรา

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน