แม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ แก้ปัญหาไฟป่า

วันที่ 13 มีนาคม 2562 พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ผอ.ศอ.ปกป.ภาค สน. ) ร่วมกับผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ โดย พันเอก ทรงยศ ทองก้อน ลงพื้นที่ อ.สอง จ.แพร่ และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่ จ.ลำปาง และ จ.พะเยา เพื่อประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีจุด Hot spot เกิดขึ้นมากในพื้นที่ และพบมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ pm 2.5 และ pm 10 เกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ในหลายจังหวัดในภาคเหนือ