1255

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เรียกประชุมด่วน”จี้”หน่วยงานจัดหนัก”รังนกนางแอ่น”กลางเมือง (คลิป)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการแก้ปัญหาการร้องเรียน ผู้ประกอบการเลี้ยงนกนางแอ่น ภายในอาคารพาณิชย์ ซอยสีฟ้า ถนนเอกาทศรถ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับบ้านใกล้เรือนเคียง ภายหลังที่เป็นข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนไปแล้วนั้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทสจ.)พิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบแก้ไขการเลี้ยงนกนางแอ่น นางสุกัญญา จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(สบอ.11) เป็นต้น ในที่ประชุมได้หยิบยกปัญหาการร้องเรียนของประชาชนที่มีอาคารที่พักอาศัยติดกับสถานที่เลี้ยงนกนางแอ่น โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ทั้งการติดประกาศห้าม และชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไปแล้ว

ผวจ.พิษณุโลก กล่าวว่า ต้องใช้ขบวนการตามกฎหมาย เพราะว่าเทศบาลนครพิษณุโลก จะพยายามไกล่เกลี่ย อีกฝ่ายอ้างว่าไม่รู้เรื่อง นกมาอยู่เอง ปัจจุบันผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อยากให้ระงับการเลี้ยง หรือไม่ให้มีนกในพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ คือไม่หยุดเลี้ยง เราต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ที่เทศบาลนครพิษณุโลกทำอยู่ คือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยใช้อาคารผิดประเภท และเรื่องที่สอง พ.ร.บ.เกี่ยวกับสาธารณสุข ความเดือดร้อนรำคาญ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวสุขภาพ เกี่ยวกับเรื่องเสียง

นายรณชัย กล่าวอีกว่า ในส่วน พ.ร.บ.สาธารณสุข ได้ยื่นแจ้งไปแล้ว ระงับใช้อาคาร แต่ทางผู้ถูกร้องได้อุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ตนได้เร่งรัดให้จบโดยเร็ว จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยด้วย ส่วน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารมีขั้นตอนว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งระงับแล้ว ซึ่งจะต้องแจ้ง 2 ครั้ง มีเวลา 60 วัน ขณะนี้ผ่าน 30 วันแรกไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ด้านนายธีรัชสิทธิ์ กล่าวว่า หลังจาก รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในซอยสีฟ้า จังหวัดพิษณุโลก การแต่งตั้งตนเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแก้ไขฯซึ่งมีหลายส่วนราชการเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ทั้งเทศบาลนครพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(สบอ.11) ในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้เรียกประชุม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญ กรมอุทยานแห่งชาติฯ มาให้ความรู้ กำหนดใช้มาตรการ 2 แนวทางในเรื่อง พ.ร.บ.สาธารณสุข เทศบาลนคร ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เรื่องเสียงนกและความช่วยเหลือต่างๆ ให้ดำเนินการแก้ไข

“ขณะเจ้าของอาคารพาณิชย์ที่เลี้ยงนกนางแอ่น ได้ทำหนังสือโต้แย้งมา ซึ่งทางเทศบาลฯ จะได้พิจารณาอุทธรณ์ภายในสัปดาห์นี้ หลังจากนี้ต่อไป หากการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นผลแล้วจะมีมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด เป็น 2 ระยะ ระยะแรก คือให้ดำเนินการแก้ไขตัวอาคารที่ต่อเติมไปภายใน 30 วัน ขณะนี้ครบเวลาแล้วและจะดำเนินการในเฟส 2 คือ 60 วันหลังจาก 30 วัน หากไม่มีการแก้ไขปรับปรุงต้องเป็นไปตามมาตรการ ของกฎหมายมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกันต่อไป