อุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

662

อุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันที่ 14 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น. ที่วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำเภอพิชัย รองเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ทุกจังหวัดทั่วประเทศไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือติดต่อขอรับเป็นเจ้าภาพหรือบริจาคปัจจัยได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาการเปรียญ ชั้น 2 วัดกลาง ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สอบถาม 0 – 5541 – 7796 ครั้งต่อไปจะตรงกับวันเสาร์ที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2563 และ เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน