พะเยา “ นกหัวร้อน” รุมจิกตีกันกลางถนนระบายอารมณ์ ท่ามกลางหมอกควัน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้าอากาศหนาวเย็นมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณช่วงสายอากาศร้อนอบอ้าวไปทั่วบริเวณส่งผลกระทบให้ทั้งคนและสัตว์ ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศเปลี่ยน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็น ตลอดทั้งวันทั้งคืน

แม้กระทั่งนกเอี้ยง นกขุนทองยังมี อาการหัวร้อน เพราะสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลง ได้ยึดเอาพื้นถนนเป็นลานเวทีรุมจิกตีกัน ส่งเสียงร้องดังลั่นไปทั่วบริเวณ ทำให้ผู้คนที่พบเห็น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อากาศ มีผลต่อ คนและสัตว์แม้กระทั่งนก ยังทนไม่ได้ต่อสภาพอากาศทำให้ต้องรุมจิกตีกัน แล้วเป็นการระบายอารมณ์

 

สำหรับสภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่ของจังหวัด พะเยามีการเปลี่ยนแปลง ทุกวัน ช่องกลางคืนเย็น ไปจนถึงช่วงเช้า เย็นหนาว ช่วงสาย อากาศร้อน จนถึงเย็น อีกทั้งยังมีหมอกควัน พิษ ปกคลุมกระจายไปทั่ว ทั้งจังหวัด จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของคนและสัตว์ ติดต่อกันมาหลายวัน แล้ว