ผบ.บชร.3 เปิดฝึกทหารใหม่ ยกการ์ดสูง ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

292

ผบ.บชร.3 เปิดฝึกทหารใหม่ ยกการ์ดสูง ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลตรี กิตติพงศ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 และมอบธงประจำหน่วยฝึก แก่ทหารใหม่เข้ามารับราชการภายในหน่วย ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้การฝึกเพื่อให้ทหารใหม่ได้รับการฝึกศึกษาในวิชาการทหารเบื้องต้นเป็นรายบุคคล

สำหรับนำไปใช้เข้ารับการฝึกศึกษาในการฝึกขั้นสูงต่อไปจนมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจของทหารใหม่จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาดำเนินชีวิตแบบทหาร เพื่อปลูกฝังลักษณะทหาร เพื่อปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีงามต่อกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันทหารใหม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 330 นาย ใช้ระยะเวลาในการฝึกตั้งแต่ 1 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2563

ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กล่าวว่า สำหรับการฝึกทหารใหม่ในครั้งนี้สำหรับมาตรการป้องกันโควิด 19 เราจะมีการตรวจคัดกรองทหารใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจ ซึ่งผลการตรวจไม่พบว่ามีทหารใหม่ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อความไม่ประมาททางหน่วยจะมีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นทุกวัน ทั้งการรณรงค์ให้ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ต้องห่วง