490

รมว.พม.จับมือ รพ. กล้วยน้ำไท ให้ทุนเรียนฟรี หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ-คนพิการ 1,890 ทุน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และผู้บริหาร ได้ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง พม.กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร โดยให้ทุนเรียนฟรีมีงานทำ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 1,890 ทุน ทั้งนี้ทุนการเรียนมูลค่า 90,000 บาท จบแล้วได้งานทันที มีเงินเดือนๆละ 15,000 บาท

สำหรับคุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 18- 35 ปี ระยะเวลาเรียน 6 เดือน ทำงานหลังจบ 2 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / กศน, / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้มีทุน
เรียนฟรีตลอดหลักสูตร อาทิ ค่าเล่าเรียน ชุดยูนิฟอร์ม ที่พัก อาหาร และอุปกรณ์การเรียน