เชียงใหม่ ค่ามลพิษทางอากาศยังสูง มีผลต่อสุขภาพ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า ในช่วงเวลา 10.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ศูนย์ราชการ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

นอกจากนี้ ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามอาคารสูงภายในตัวเมืองเชียงใหม่ ภาคเอกชนได้ร่วมใจกันฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อให้เกิดความชุมชื้นในอากาศสลายหมอกควันพิษที่ปกคลุม และช่วยลดมลพิษทางอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการติดตามสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในช่วงนี้ได้มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความกดอากาศสูงเริ่มแผ่มาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับฝุ่นละออง ทั้งจากการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ถูกกระแสลมพัดเข้าสะสมในเขตเมืองซึ่งเป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 

ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกอำเภอเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบและปิดป่าไปในหลายพื้นที่ พร้อมสั่งการให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดข้อหาก่อให้เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ โดยสั่งการให้ฉีดพ่นเพิ่มละอองน้ำในเขตชุมชน ตลอดจนความชุ่มชื้นให้กับอากาศ เป็นการลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก