มรภ.พิบูลสงคราม MOU หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

409

มรภ.พิบูลสงคราม MOU เครือข่ายสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว) ดร.อุษณีษ์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.พิบูลสงคราม เป็นประธานร่วมลงนาม MOU ภาคเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อสร้างภาคีขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพนักศึกษา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหารงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงนามบันทึกข้อมตกลงในครั้งนี้ จะสามารถทำให้นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับประสบการณ์ในลักษณะของการต่อยอดวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิกฎของ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้กับสถานประกอบการ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน