สนามเลือกตั้ง นายก อบจ.พิษณุโลก “เดือด” ส.ส.เพื่อไทย ส่งหลานสาวชน”มนต์ชัย-ณชพล”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศ การหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) พิษณุโลก มีทีท่าจะเพิ่มความคึกคักและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตำแหน่งนายก อบจ.ที่มีคู่แข่งคนสำคัญถึง 3 คน คือ นายณชพล พลอาสา ผู้สมัครคณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก หมายเลข 3 นอกจากนั้นยังมีนางสาวยลลดา ช่างพินิจ หมายเลข 6 หลานสาวคนสนิทที่ดูแลธุรกิจครอบครัวของนายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย

สำหรับนายมนต์ชัย นับว่าเป็นผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากนั่งในตำแหน่งนายก อบจ.พิษณุโลกมานานถึง 8 ปี และมีผลงานเป็นที่รู้จักและคลุกคลีคุ้นเคยกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนประชาชนเป็นอย่างดี

ส่วนนายณชพล นับว่ามีคะแนนเสียง “ป๊อปปูล่าโหวต” การเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 ที่ผ่านมาของผู้สมัครในสังกัด ส.ส.พรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดิม) มีคะแนนรวมทั้งจังหวัดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก มี ส.ส.พรรคก้าวไกล คือ “หมออ๋อง” นายปดิพัทธ์ สันติภาดา

ด้านนางสาวยลลดา แม้จะออกตัวช้า แต่มีฐานเสียงของ”คุณอา”น้องบิดา คือ นายนิยม ช่างพินิจ ที่ฝังรากลึกในพื้นที่อำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนั้นยังมีพันธมิตรในพื้นที่อำเภอเมืองบางส่วน และอำเภอพรหมพิราม ซึ่งเป็นฐานเสียงที่สำคัญของนายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส. พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย อีกด้วย

สำหรับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)พิษณุโลกแล้ว จำนวน 6 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายรัตนะ กาญจนะรัตน์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 2 นายณชพล พลอาสา คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ทีมพลังพิษณุโลก หมายเลข 4 นายเติมสิน แจ้งมีสุข ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 5 นายปณต รุจนาญาณิน ผู้สมัครอิสระ
และหมายเลข 6 นางสาวยลลดา ช่างพินิจ ทีมพรรคเพื่อไทย