ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (Chiangrai Asean Flowers Festival 2018) สีสันแห่งพรรณไม้ บนลานกาสะลองชัยกลางสวน ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 -วันที่ 13 มกราคม 2562 

ทรงฟังคำกราบทูลรายงาน จากนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ยกระดับด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับอาเซียน ซึ่งการจัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น รูปแบบสวนสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ จำนวน 50 ราย จากนั้น ทรงกดปุ่มเปิดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018” (Chiangrai Asean Flowers Festival 2018) ทอดพระเนตรการแสดง และฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด

ด้านกิจกรรมจัดให้มีทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ประกอบดัวย การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ภายในงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเคารพสักการะความเป็นสิริมงคล อุทยานกล้วยไม้ และสวนไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ การประดับแสงไฟฟ้าอย่างสวยงาม การจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ กาดหมั้วครัวล้านนา กิจกรรม Countdown ต้อนรับพุทธศักราชใหม่ ปี 2562 อีกทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  ข่วงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรม 17 ชนชาติพันธุ์ และนิทรรศการส่วนราชการ และภาคเอกชน