เมียนมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมยืนยัน 55,804 ราย เสียชีวิต 1,307 ราย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ผู้ติดเชื้อสะสม 55,804 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 จำนวน 1,197 คน

(รายงานทางการยังไม่แยกรายรัฐ/ภาค)
– ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง/อยู่ในสถานกักตัว 15,581 คน
– รักษาหาย 39,063 คน
– เสียชีวิต 1,307 คน
– จำนวนการตรวจทั้งหมด 722,135 คน
– ประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (มม.) ทั้งประเทศ 54 ล้านคน
(หมายเหตุ : สถานะ 3 พ.ย.63 เวลา 20.00 น. / ข้อมูลโดยกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาของ มม.)

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อแยกตามรัฐ/ภาคสะสม (มากไปน้อย)
– กรุงย่างกุ้ง 42,450 คน
– รัฐยะไข่ 2,914 คน
– ภาคพะโค 2,395 คน
– ภาคมัณฑะเลย์ 2,085 คน
– ภาคอิระวดี 1,275 คน
– รัฐมอญ (ติดกาญจนบุรี) 676 คน
– ภาคมะกวย 722 คน
– รัฐมอญ(ติดกาญจนบุรี) 676 คน
– รัฐกะเหรี่ยง (ติดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี) 330 คน
– กรุงเนปยีดอ 300 คน
– ภาคตะนาวศรี (ติดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร ระนอง) 205 คน
– รัฐคะฉิ่น 145 คน
– รัฐฉาน (ติดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 128 คน
– รัฐชิน 67 คน
– รัฐคะยา (ติดแม่ฮ่องสอน) 4 คน

จำนวนชาวเมียนมา ในประเทศไทยที่เดินทางกลับเมียนมา ตั้งแต่ปิดด่านเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จนถึง 3 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้น 65,432 คน

จำแนกรายงาน วันนี้
-ด่านแม่สอด 2 (จ.ตาก) 63,377 คน
-ด่านแม่สาย 2 (จ.เชียงราย) 1,262 คน
ด่านระนอง (จ.ระนอง) 793 คน
-รวมขอ Re-entry 14,735 คน (หมายเหตุ:ข้อมูลโดย ตม.ตาก ตม.เชียงราย และตม.ระนอง)

cr/ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.เชียงราย กระทรวงการต่างประเทศ