จังหวัดแพร่ จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ แห่ตุงหลวง

941

จังหวัดแพร่ จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ แห่ตุงหลวง

วันที่ 12 มีนาคม 2562 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ในจังหวัดประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากแม่น้ำแม่สาย(สบก๋อน) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงด้านการบริโภคและการเกษตรของพี่น้องชาวแพร่ ขบวนเคลื่อนจากวัดพระธาตุช่อแฮฯ ไปยังท่าน้ำแม่สาย 

โดยประชาชนชมขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ จากศรัทธาประชาชนทั้ง 8 อำเภอ ขบวนแห่พระธาตุพันปี ขบวนแห่ผ้าแพรห่มองค์พระธาตุประจำปีเกิด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีจุดธูปเทียนโปรยข้าวตอก ดอกไม้ อาราธนาพระมหาอุปคุต

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ได้ลงดำน้ำเพื่อหาพระมหาอุปคุต และนำมาถวาย พระโกศัยเจติยารักษ์  รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  และอาราธนาพระมหาอุปคุต ขึ้นสู่เสลี่ยงนำไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  เพื่อขอให้องค์พระอุปคุต ถือเป็นพระผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนาน มาช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ปกป้องภยันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น ในการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ตลอดจนเสร็จสิ้นงาน ในระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคมนี้ ตรงกับวันขึ้น 9 – 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ

ภายในงานมีการประกวดมหกรรมตีกลองปู่จา การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมหรสพสมโภช เลือกซื้อสินค้า ตลาด วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กาดหมั่วครัวแลง และสินค้าราคาถูกจากโรงงาน