สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สัมนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

วันที่ 12 มีนาคม 62 สนง.พัฒนาฝีมืือแรงงา่นอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มotop ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 65 คน โดยมีนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมฟราย์เดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน