“ศรีสุวรรณ จรรยา” ฟ้องเรียงแถว ผวจ.-โยธา-นายกเทศบาลนครพิษณุโลก(คลิป)

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และนักกฎหมายชื่อดัง ในฐานะตัวแทนชาวพิษณุโลกได้มายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก เพื่อฟ้องนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกประกาศจัดรูปที่ดินบริเวณหนองตาเหี่ยม หลังสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 บริเวณสามแยกเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยกำหนดเอาพื้นที่สวน พื้นที่สาธารณะเอาไปอยู่ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวโดยกฎหมายจะต้องเปิดเวทีรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนว่าจะอนุญาตหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่สวนสาธารณะเป็นสาธารณะประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันดังนั้นการกระทำใดๆที่จะเอาส่วนดังกล่าวจะไป ดำเนินการในตามอำนาจหน้าที่ของทางราชการจะต้องเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แต่ผู้ว่าฯใช้อำนาจออกประกาศผนวกที่ดินของสวนสาธารณะรัชกาลที่ 9 ไปเป็นส่วนหนึ่งพื้นที่ของการจัดรูปที่ดิน แล้วดำเนินการก่อสร้างถนนผ่านสวนมาเลย โดยการ อนุญาตให้ทำถนนได้โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า การใช้อำนาจดังกล่าว ไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน ที่มาออกกำลังกายที่มาใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะมาจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆเป็นผู้ตัดสินใจ ดังนั้นการทำไปโดยพนักงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งนายกเทศมนตรี ถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบโดยกฎหมาย สมาคมฯจึงมิให้หน่วยงานภาครัฐเหล่านี้กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เนื่องจากสวนรัขกาลที่ 9 เป็นสวนที่ เป็นสัญลักษณ์ ของคนพิษณุโลกที่จะน้อมถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  เมื่อครั้งพระชนมายุครบ 80 พรรษา เราพยายามที่จะทะนุบํารุงสวนเหล่านี้ ให้เป็นปอดของคนพิษณุโลกให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนพิษณุโลกจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่แต่อยู่ๆมาอนุญาตให้ตัดถนนผ่านอย่างนี้ ทำให้พื้นที่สวนสาธารณะบางส่วนหายไป แล้วก็ไม่มีการจัดพื้นที่เพิ่มเติม เพราะฉะนั้นเราจึงยอมเรื่องนี้ไม่ได้ ถือว่าเป็นการลบหลู่และหยามเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“ชาวพิษณุโลกจึงต้องมายื่นฟ้องในคดีนี้เพื่อขอให้ศาลได้มีคำพิพากษา  1.ขอให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกในการใช้สวน  2.ขอให้ท่านผู้ว่าฯ ยกเลิกคำสั่งการจัดรูปที่ดินเฉพาะในส่วนที่เป็นสวนสาธารณะนี้ออกไปเสีย  3.การดำเนินการใดๆที่มันนำไปสู่การสูญเสียส่วนสาธารณะไม่ว่าจะเป็น การตัดต้นไม้ ซึ่งขอให้มีการฟื้นฟู และขอให้ศาลท่านดำเนินการออกคำสั่งนี้” นายศรีสุวรรณ  กล่าว