พิษณุโลก ผอ.เลือกตั้ง ชี้แจงตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร ส.จ.-นายก อบจ.ผ่านเว็บไซต์

3126

พิษณุโลก ผอ.เลือกตั้ง ชี้แจงตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร ส.จ.-นายก อบจ.ผ่านเว็บไซต์

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ได้แก่ เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 10 เขตเลือกตั้ง, เขตอำเภอวังทอง จำนวน 4 เขตเลือกตั้ง, เขตอำเภอบางระกำ จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง, เขตอำเภอนครไทย จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง, เขตอำเภอพรหมพิราม จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง, เขตอำเภอชาติตระการ จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง, อำเภอเนินมะปราง จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง, อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง และอำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง

Cr: ปชส.อบจ.พิษณุโลก