ผบ.มทบ.35 เยี่ยมเยียนครอบครัว ก่อนเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

750

ผบ.มทบ.35 เยี่ยมเยียนครอบครัว ก่อนเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนายรัชชานนท์ แสนป้อ ที่กำลังจะเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/63 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนมาก ณ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ได้มีการนำเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน มามอบให้ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัว รวมทั้งได้นำแพทย์ทหารจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดูแลรักษาสุภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ครอบครัวของพลทหารดังกล่าว

ในโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปกครอง มีความห่วงใยทหารกองประจำการ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสวัสดิการของทหารกองประจำการ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ สวัสดิ์การ ได้รับความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ ด้านการรักษาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สมกับที่เสียสละเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และคลายความกังวลให้กับทหารขณะเข้าประจำการ