พิษณุโลก จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. หน้าโลตัส เอกซ์ตร้า สาขาพิษณุโลก-ท่าทอง จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561ไปพร้อมๆกัน พร้อมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยในปีนี้ใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจทางหลวง ทางหลวงชนบท ตำรวจภูธรจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร มูลนิธิ หน่วยกู้ภัย ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และภาคเอกชน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บสาหัสให้ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง
จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ช่วงการควบคุมเข้ม( 7 วัน) เฉลี่ย 3 ย้อนหลังระหว่างปี 2559 – 2561 เกิดอุบัติเหตุ 96 ครั้ง มีคนได้รับบาดเจ็บ102 ราย และเสียชีวิตถึง6 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด บางส่วนมีพฤติกรรมเมาสุรา ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถยนต์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจร เพื่อลดความสุญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน