พะเยา ชาวบ้านร้องเหม็นขยะ

374

พะเยา ชาวบ้านร้องเหม็นขยะ

ชาวบ้านในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำและหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร้องให้ย้ายที่พักขยะ หลังมีบริษัทรับจ้างกำจัดขยะ ของตำบลบ้านต๋อม นำขยะเข้ามาทิ้งเพื่อเป็นที่พักในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ ส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นและมลภาวะ ล่าสุดนายอำเภอเมืองพะเยา เข้าแก้ไขปัญหาโดยเรียกผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าดำเนินการให้ย้ายที่พักขยะดังกล่าวภายในวันพฤหัสที่จะถึงนี้

นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำและตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เข้าทำการตรวจสอบบ่อพักขยะของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ที่นำขยะเข้ามาพักไว้บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านทั้งเรื่องของกลิ่นและมลภาวะ ล่าสุดทางนายอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ พบว่ามีกองขยะที่กองทับถมอยู่ประมาณมากกว่า 30 ตัน ที่ผู้รับเหมากำจัดขยะได้เช่าพื้นที่ของชาวบ้านและนำมาพักไว้

โดยล่าสุดนายสุวิทย์ สุริยวงศ์ ได้เรียกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองตำบลคือตำบลบ้านต๋อม ที่ทำการว่าจ้างบริษัทรับเหมากำจัดขยะและนำขยะมาพักไว้ รวมทั้งชาวบ้านตำบลบ้านต๋อมและบ้านต๊ำ ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากกรณีดังกล่าว ซึ่งจากการเจรจาทางเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้ประสานกับผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาบ่อพักขยะดังกล่าว โดยจะดำเนินการนำขยะที่มาพักไว้ออกจากพื้นที่ภายในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ ซึ่งนายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ระบุว่า จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องและภายในวันพฤหัสนี้จะเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

สัมภาษณ์…นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา

 

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา รายงาน