ต.ค. 24, 2020

พิษณุโลก”จุติ ไกรฤกษ์” เปิด”บ้านเพิ่มสุข”บริการรับเลี้ยงเด็กฟรี อายุ 3 เดือน- 2 ขวบ

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา14.00 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพ และประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรในช่วงเวลาทำงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

“บ้านเพิ่มสุข” เปิดบริการทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.สถานรับเลี้ยงเด็กของกระทรวง พม.ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ปกครอง พ่อ หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพัง ทำให้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะเด็ปฐมวัย ช่วงอายุระหว่าง 3 เดือน – 2 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก การพัฒนาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมวัย เพื่อจะเป็นรากฐานในการพัฒนานาเด็ก ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป