จังหวัดแพร่ “จับแล้วแจก”มอบรางวัล “ไอแพด”ผู้ปฏิบัติตามกฎจราจร

ตกรวยภูธรจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “จับแล้วแจก” สนับสนุนและให้กำลังใจผู้สวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ สุ่มจับภาพแจกไอแพดและของรางวัลอื่นๆ ด้วยระบบอัจฉริยะผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งทั่วมุมเมือง ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 หวังกระตุ้นจิตสำนึกการสวมใส่หมวกกันน็อค 100%

 พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ หนึ่งในนั้นคือการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อค 100% เพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียหากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งการว่ากล่าวตักเตือน การจัดอบรมให้ความรู้ในสถานศึกษา การแจกหมวกกันน็อค รวทั้งการใช้กล้องวงจรปิดตรวจจับผู้ที่ฝ่าฝืนดังกล่าว

 เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้มีแนวคิดที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามกฎจราจร สวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงได้จัดโครงการ “จับแล้วแจก” ขึ้น โดยใช้กล้องวงจรปิดที่มีระบบอัจฉริยะ (AI) ที่มีอยู่ทุกมุมมเองทำการจับภาพผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในช่วง 7 วันระวังอันตราย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

หากสวมใส่หมวกกันน็อคจะปรากฏเส้นกรอบสีเขียวเคลื่อนไปตามการขับขี่ และหากไม่สวมหมวกกันน็อคจะเป็นเส้นสีแดง พร้อมบันทึกไว้ในระบบและนำภาพตัวอย่างคนทำดีเผยแพร่ผ่านจอประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองแพร่ และจุดต่างๆ จำนวน 3 แห่ง จากนั้นจึงทำการสุ่มจับรางวัลมอบให้กับผู้ที่สวมหมวกกันน็อคในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรางวัลใหญ่เป็น ไอแพด 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อาทิ รถจักรยาน เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรม “จับแล้วแจก” จะเป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามกฎจราจร กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง ตลอดจนลดการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่ง