492
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

“มนต์ชัย”พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.พิษณุโลก ส่ง ส.จ.ครบ ทีม 30 ที่นั่ง มั่นใจผลงาน 8 ปี

ชูการพัฒนา”บึงราชนก”แหล่ง สันทนาการ”ปอดพิษณุโลก” สนามกีฬาหลายด้าน เตรียมปัดฝุ่นห้องสมุดประชาชนทุกอําเภอให้ทันสมัยรองรับผู้ใช้บริการ

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) พิษณุโลก กล่าวว่า การเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตนพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ พิษณุโลก อีกครั้งหนึ่งพร้อมส่งทีม ส.จ. พิษณุโลก เต็มพื้นที่ทุกที่นั่งทั้ง 30 เขต ครบทุกอำเภอ ในนามทีม”พลังพิษณุโลก”

นายมนต์ชัย กล่าวว่า ตนมั่นใจว่า ผลงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ร่วมกับทีม ส.จ.ซึ่งมีผลงานคลุกคลีกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับนายก อบจ. โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟ้า แหล่งน้ำ เป็นต้น อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่เข้าไปส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนด้านการศึกษา โรงเรียนกีฬาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.พิษณุโลก ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน อาคารสถานที่

“สำหรับแผนงานโครงการที่ จะดำเนินการต่อไปในอนาคตหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวพิษณุโลก ต่ออีกสมัย โดยจะพัฒนา”บึงราชนก”แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเชื่อมติดกับเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกให้เป็น “ปอด”แห่งใหม่ของคนพิษณุโลก โดยจะพัฒนาให้เป็นแหล่งสันทนาการ ซึ่งจะพัฒนาสนามกีฬาออกไปหลายด้าน เพื่อรองรับประชาชน
รวมทั้ง E-sport คือกีฬาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ที่กำลังได้รับความนิยมในระดับสากล”นายก อบจ.พิษณุโลก กล่าว

นายมนต์ชัย กล่าวด้วยว่า นอกจากนั้น ยังจะปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ที่จัดตั้งในศูนย์ประสานแผน ของทุกอำเภอ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ของประชาชนและเยาวชน โดยจะนำเทคโนโลยีทางด้านไอทีเข้ามาส่งเสริมให้การบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการ