กองทัพภาคที่ 3 ตั้งจุดบริการร่วม 149 จุด ช่วงเทศกาลปีใหม่

พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเอง หรือไปท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562  

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กล่าวอีกว่า โดยมอบหมายให้หน่วยและค่ายทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการดังนี้.-

1. จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 จำนวน 149 จุด โดยได้จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น , ชุดช่างซ่อมแซมรถยนต์ – จักรยานยนต์เบื้องต้น , เจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง และเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เป็นต้น

2. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจุดบริการประชาชน เช่น การนวดผ่อนคลาย , การตรวจสุขภาพ , เครื่องดื่ม , อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์มือถือ และบริการห้องสุขา

3. ประสานสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร        ที่แออัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุด

4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนประจำจุดบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้น กองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ   ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน ภายใต้แนวความคิด “ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พยายามดำเนินการอย่างจริงจัง