157
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ผบ.ฉก.ม.3 ข้ามแดนพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กก.ชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา(TBC)จังหวัดท่าขี้เหล็ก(คลิป)

เมื่อวันที่ 15 พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำคณะพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทย – เมียนมา (TBC) กับ พันเอก ต่อ สิ่นอู ผู้บังคับการ หน่วยยุทธศาสตร์ทหาร จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี หัวหน้าสส่วนราชการฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา เข้าร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรม1G1 ท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จากนั้น พันเอก ต่อ สิ่นอู ผู้บังคับการ หน่วยยุทธศาสตร์ทหาร จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พา พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมียนมา ในการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ที่ด่านหมากยาง ซึ่งเป็นด่านตรวจที่ใหญ่ที่สุด ก่อนจะเข้า – ออก เมืองท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา