212
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

แม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน 17 จังหวัดเหนือ ผลกระทบพายุโซนร้อน “นังกา” และพายุดีเปรสชั่น

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 103 ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคาดว่าจะเคลื่อนตัวมาทางทิศทางบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ โดยจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2563

อีกทั้ง ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (วันที่ 16 ตุลาคม 2563) พายุดีเปรสชัน (ระดับ 2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยจะทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2563 ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยประชาชนต่อภัยพิบัติ

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้สั่งการให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานงานร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัด ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทันทีเมื่อประสบภัย อาทิ อุทกภัย, น้ำป่าไหลหลาก, น้ำล้นตลิ่ง, ดินโคลนถล่ม และวาตภัย เป็นต้น โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในการระดมศักยภาพ ทั้งทางด้านกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความห่วงใยต่อประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ จึงได้สั่งการและกำชับให้เตรียมการรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานงานร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เตรียมการความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากพายุดังกล่าว

โดยการบูรณาการ และประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนเตรียมความพร้อมในการ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเวลา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานหนึ่ง ที่พร้อมช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับประชาชนที่กำลังจะเผชิญเหตุ สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ Call Center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคงหรือสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง