“จุติ ไกรฤกษ์ “เลขาธิการ ปชป.พบปะชาวจังหวัดอุตรดิตถ์


เวันที่ 10 มีนาคม 2562 นาย จุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) พร้อมคณะเดินทาง มาปราศรัย ณ.ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ส.จ.ประสิทธิ์ คลังสีดา ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 3 เขต 2 อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ พร้อมกับประชาชนที่มาฟังการ ปราศรัยในครั้งนี้ ประมาณ 500 คน

นายจุติ กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์หวัง ได้ ส.ส.เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีคะแนนนำมากกว่า ส.ส.พรรคอื่นๆและกวาด ส.ส.ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามที่ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องการและให้ความไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์ โดยพรรคจะชูนโยบาย “ประกันรายได้คนไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นการเพิ่มเงินในมือประชาชน ยกระดับชีวิตคนไทย

เลขาธิการพรรค ปชป. กล่าวด้วยว่า โดยใช้เกณฑ์ช่วยเหลือคนทุกกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย 1 โครงการโฉนดสีฟ้า โดยการออก พ.ร.บ.โฉนดชุมชน ให้สิทธิ์ในการจัดการไปยังชุมชนอย่างแท้จริง ยกระดับเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.กู้ได้ โฉนดสืบทอดถึงลูกหลานได้ ธนาคารที่ดินจัดสรรและเพิ่มการกระจายตัวของที่ดินให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน สะสางโฉนดที่ดินที่ค้างท่อมานาน 2.น้ำถึงทุกไร่นา จัดตั้ง “กองทุนน้ำชุมชน” เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี 3.ประกันรายได้เกษตรกร 4.ประกันรายได้แรงงาน เป้าหมายค่าแรงของคนไทยต้องไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี 5.เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชีเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท/ปี 6.เบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชีผู้สูงอายุรับ 1,000 บาท เพื่อดูแลค่าครองชีพและจุนเจือชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเกษียณ และย้ำว่าหากพรรคได้เป็นรัฐบาลจะสามารถดำเนินการ 6 นโยบายได้ทันที

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน