ผู้ว่าฯ แพร่ ลงพื้นที่ลุยดับไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ต้า  

ช่วงบ่ายวันที่  9 มีนาคม 2561 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอำเภอลอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สบอ.13) แพร่ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ป่าสงวนแห่งชาติแม่ต้าตอนขุน บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดลาดตระเวนและปฏิบัติการดับไฟป่าของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่  ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส. )ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายควบคุมไฟป่า ซึ่งร่วมกันปฏิบัติการดับไฟป่าพื้นที่ป่าห้วยหก ป่าสงวนแห่งชาติแม่ต้า