พะเยา ค่าหมอกควันสูง นายอำเภอระดมเร่งดับไฟป่า

576

พะเยาค่าหมอกควัน (PM2.5) มีค่า 43 ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ไฟป่ายังไหม้บางจุด นายอำเภอแต่ละพื้นที่ ระดมกำลังดับ

วันที่10 มีค.62 สภาพอากาศ จ.พะเยา ช่วงเช้าอากาศหนาวเย็น ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

สถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่ จังหวัดพะเยายังได้เกิดขึ้นหลายจุด อาทิ อำเภอเมืองพะเยา พบว่าเขตผืนป่าดอยหลวง ต.ตุ่น ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา เกิดไฟไหม้ป่าหลายจุด นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ,นายฉกาจ เทพทองปัน หน.สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา พร้อมด้วย สมาชิก อส., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรหมู่บ้านเครือข่ายป้องกันไฟป่า,ชรบ.ได้ร่วมกันออกดับไฟป่าที่ลุกไหม้บนดอยหลวงบ้านห้วยหม้อ ต.ตุ่น และ ต.สันป่าม่วง ตั้งแต่เวลา05.00 น.จนดับในช่วงสายวันนี้ได้สำเร็จ โดยพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้แต่ละจุดเสียหายจุดละ ประมาณ 10 ไร่ เศษ พร้อมกับจัดชุดลาดตระเวร และเฝ้าระวังป่าไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นอีก

อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา ก็ได้เกิดไฟไหม้ป่า นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว นำกำลังฝ่ายปกครองอำเภอภูกามยาว สมาชิก อส., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,ราษฎรหมู่บ้านเครือข่ายป้องกันไฟป่า,ชรบ.,ทสจ.พะเยา,จนท.อุทยานแห่งชาติแม่ปืม, ชุดควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ,ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ อำเภอภูกามยาว ทสจ.พะเยา ร่วมออกดับไฟป่าในพื้นที่ ตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ,8 ,9 ,13 และ 15 ตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา จนดับ ด้วยเช่นกัน

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา รายงาน