พะเยาค่าหมอกควัน (PM2.5) มีค่า 43 ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ไฟป่ายังไหม้บางจุด นายอำเภอแต่ละพื้นที่ ระดมกำลังดับ

วันที่10 มีค.62 สภาพอากาศ จ.พะเยา ช่วงเช้าอากาศหนาวเย็น ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

สถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่ จังหวัดพะเยายังได้เกิดขึ้นหลายจุด อาทิ อำเภอเมืองพะเยา พบว่าเขตผืนป่าดอยหลวง ต.ตุ่น ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา เกิดไฟไหม้ป่าหลายจุด นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ,นายฉกาจ เทพทองปัน หน.สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา พร้อมด้วย สมาชิก อส., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรหมู่บ้านเครือข่ายป้องกันไฟป่า,ชรบ.ได้ร่วมกันออกดับไฟป่าที่ลุกไหม้บนดอยหลวงบ้านห้วยหม้อ ต.ตุ่น และ ต.สันป่าม่วง ตั้งแต่เวลา05.00 น.จนดับในช่วงสายวันนี้ได้สำเร็จ โดยพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้แต่ละจุดเสียหายจุดละ ประมาณ 10 ไร่ เศษ พร้อมกับจัดชุดลาดตระเวร และเฝ้าระวังป่าไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นอีก

อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา ก็ได้เกิดไฟไหม้ป่า นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว นำกำลังฝ่ายปกครองอำเภอภูกามยาว สมาชิก อส., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,ราษฎรหมู่บ้านเครือข่ายป้องกันไฟป่า,ชรบ.,ทสจ.พะเยา,จนท.อุทยานแห่งชาติแม่ปืม, ชุดควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ,ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ อำเภอภูกามยาว ทสจ.พะเยา ร่วมออกดับไฟป่าในพื้นที่ ตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ,8 ,9 ,13 และ 15 ตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา จนดับ ด้วยเช่นกัน

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา รายงาน