1450

พิษณุโลก “ราชมงคลบ้านกร่าง” พิธีรับน้องยิ่งใหญ่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง

วันที่ 10 ตุลาคม 2563
เวลา 05.30 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการ”ราชมงคลบ้านกร่าง” ร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก”และ “พิธีมอบรุ่น 57 ประจำปีการศึกษา 2563” โดย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก และคณาจารย์นำนักศึกษาประกอบพิธีสักการะพระพุทธชินราช ตั้งขบวนและเครื่องสักการะ ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช

เสร็จแล้วตั้งริ้วขบวนและเครื่องสักการะเคลื่อนไปยังกระทำพิธีสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก บริเวณหน้าอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเคลื่อนขบวนไปยัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระอนุสาวรีย์
พระสุพรรณกัลยา และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต่อมาเวลา 10.30 น.เดินทางกลับมายังวัดนิมิตธรรมาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายภัตตาหารพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดนิมิตธรรมาราม โดยนายสำเนา พุกละออ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ วัดนิมิตรธรรมาราม และมีกิจกรรมพี่ศิษย์เก่าพบน้อง

ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.ตั้งขบวน “บ้านกร่างสร้างชีวิต” เดินเข้ามหาวิทยาลัยฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ให้โอวาทและปล่อยขบวนนักศึกษาใหม่
น.ขบวนถึงสามแยกอาคารประมง พิธีมอบพวงมาลัยคล้องใจ โดยสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง เมื่อเคลื่อนถึงคลองน้ำทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง กล่าวส่งมอบรุ่นน้องให้นายกสโมสรนักศึกษา 2563 และศิษย์ปัจจุบัน หลังจากรับประทานอาหารว่าง และมีกิจกรรมพบปะพูดคุยพี่น้องสัมพันธ์และอื่นๆตลอดทั้งวัน