ออมสิน MOU หอการค้าจังหวัดสุโขทัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินเชื่อธุรกิจ SMEs ดอกเบี้ย 0%

การจัดเสวนา “พัฒนาเมืองใหม่ สุโขทัย 4.0 เพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยธนาคารออมสิน”

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 25561 ธนาคารออมสินภาค 7 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัด ระหว่าง หอการค้าจังหวัดสุโขทัย กับธนาคารออมสิน โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และมี นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายสมชาติ ลิมประพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลกและประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหารคลังจังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย

นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 กล่าวว่า ด้วยพันธกิจของธนาคารออมสินในการสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มีธรรมาภิบาลนั้น จึงได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัด โดยในวันนี้เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหอการค้าจังหวัดสุโขทัย กับธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ การจัดหาสิทธิประโยชน์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะได้สิทธิ์โปรโมชั่นสินเชื่อ Smart Startup Smart SMEs ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0 เปอร์เซ็นต์ในปีแรก หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ย MOR/MLR + 1% ซึ่งให้สินเชื่อทั้งผู้ประกอบการ Startup (ผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจไม่เกิน 3 ปี) และลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้ให้วงเงินสูงสุด 10.00 ลบ.สำหรับผู้ประกอบการ Startup และวงเงินกู้สูงสุด 100.00 ลบ. สำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการรับรองจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุโขทัย


หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาเมืองใหม่ สุโขทัย 4.0 เพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยธนาคารออมสิน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยคม ศกุนรักษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัยและประธานกรรมการบริษัท สุโขทันพัฒนาเมือง จำกัด นายวิวัฒน์ ธาราวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย นายศักดิ์เกษม ตันติยวรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล ประธานกลุ่ม BNI The Capital และ นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน