บุญธรรมออโต้เซอร์วิส -ทม.อุตรดิตถ์-สสส.จัดแถลงข่าวจับสลากแบ่งสายแข่งฟุตซอล ครั้งที่ 1

948

บุญธรรม ออโต้เซอร์วิส ร่วมกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และสสส.จัดแถลงข่าวจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “บุญธรรม SERVICE AOTO คัพ” ครั้งที่ 1
ที่ร้านอาหาร REST AT THE RIVER ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายบุญธรรม กอนโภชน์ เป็นประธานแถลงข่าวจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล “บุญธรรม SERVICE AOTO คัพ” ครั้งที่ 1 ซึ่งทาง หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส ร่วมกับ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และ สสส. พร้อมด้วย นายประสงค์ ตันติสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง และตัวแทนจาก สสส.พร้อมด้วย ผู้จัดการทีมฟุตซอล ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นายบุญธรรม กอนโภชน์ ผู้จัดการ หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส ในฐานะประธาน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “บุญธรรม SERVICE AUTO คัพ” ครั้งที่ 1 กล่าวว่า ซึ่งทางเทศบาลเมืองและ สสส.มาร่วมกันจัดการแข่งขันโดยประเภทการแข่งขัน แบ่งออกตามนี้ คือเยาวชนรุ่นอายุ 12 ปี เยาวชนรุ่นอายุ 14 ปี เยาวชนรุ่นอายุ 16 ปี เยาวชนรุ่นอายุ 18 ปี พร้อมด้วยประเภทการแข่งขัน ประชาชนหญิงและประเภทการแข่งขัน ประชาชนชาย (โอเพ่น) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-26 ตุลาคม 2563 ที่สนามฟุตซอลเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1.เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2. จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ซึ่งมีทีมฟุตซอลที่มาสมัครในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง รวมทีมทั้งหมดที่เข้าร่วม 176 ทีม

ทั้งนี้ สำหรับการแข่งขันฟุตซอลทุกประเภทกีฬา ผู้จัดจะเน้นเรื่องสร้างความสามัคคี เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และให้ออกกำลังกาย หากทีมใด มีเรื่องทะเลาะชกต่อยกันในระหว่างการแข่งขัน จะตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทันทีและจะแบนทีมดังกล่าวไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทุกราย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน