กระทรวงการต่างประเทศ นำเจ้าหน้าที่อาเซียน 11 ประเทศ ชมถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (สบอ.15) เชียงรายและผู้บริหารของจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ
นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior officials ‘ Meeting) จำนวน 11 ประเทศ ในการเยี่ยมชมวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

ในโอกาสนี้ นายกมลไชย คชชา นายเวิน อันเวิร์ท นาย โจชัว เดวิส มอริส และนายไชยยนต์ สินสมุทร เป็นวิทยากรร่วม บรรยายประสบการณ์การกู้ภัย 23 มิถุนายน 2561 “ถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียว” โดยการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในการสื่อข้อมูล จนเสร็จสิ้นเวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่นันทนาการและสื่อความหมายบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมจำนวนสถิตินักท่องเที่ยว 2,908 คน จำนวนนักท่องเที่ยว(ถ้ำหลวง) 1,293 คน. และ(ขุนน้ำ) 1,615 คน อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส
สภาพภูมิอากาศเปิด

Cr: กร.ฉก.ม.3 /บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์.รายงาน