“จุติ ไกรฤกษ์”สะเทือนใจ ครูทำร้ายเด็ก ส่งทีม พม.เยียวยา

กรณีที่ครูโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดนนทบุรีทำร้ายเด็ก เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมาก เราต้องดูแลเด็กและผู้ปกครองในเบื้องต้น

ผมได้พูดคุยกับ ท่าน
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (สุภัชชา สุทธิพล) ให้ดำเนินการ ดังนี้

1 ตั้งกลุ่มไลน์ ประกอบด้วย
-ผู้ปกครองเด็ก 28 คน
-นักจิตวิทยาคลีนิก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
-นักสุขภาพจิต เขต 4 กระทรวงสาธารณสุข
-นักจิตวิทยาบ้านพักเด็กฯ กระทรวง พม.
เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ทางจิตวิทยา และให้ความช่วยเหลือทุกด้าน

2. วันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. นัดผู้ปกครอง นักจิตวิทยา เพื่อคัดแยกเด็ก ในการให้การช่วยเหลือที่บ้านพักเด็ก จ.นนทบุรี

3.วันที่ 30 ก.ย. 63 มีการประชุมคณะอนุฯ ทีมสหวิชาชีพ จ.นนทบุรี เพื่อหารือในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา โดยมีผู้ปกครองเด็กบางส่วนเข้าร่วมการประชุมด้วย

4.บ้านพักเด็ก จ.นนทบุรี มีการเตรียมนักจิตวิทยา พร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา

เด็กย่อมมีสิทธิและกฎหมายคุ้มครอง เราจะดูแลลูกหลานของเราให้ดีที่สุด

ขอบคุณ:เพจ จุติ ไกรฤกษ์