พะเยา ปภ.พ่นละอองน้ำแก้ไขปัญหาหมอกควันหลังค่าเพิ่มสูงต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)จังหวัดพะเยา นำเครื่องพ่นละอองน้ำความดันสูงเข้าทำการฉีดพ่นบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เพื่อลดปัญหาหมอกควันหลังสถานการณ์หมอกควันมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องล่าสุดในวันนี้ค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยค่า PM 2.5 อยู่ที่ 71 ไมโครกรัม

เจ้าหน้าที่ ปภ. จังหวัดพะเยา นำเครื่องพ่นละอองน้ำความดันสูง เข้าทำการฉีดพ่นละอองน้ำ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่หลังค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง จนเกินมาตรฐานความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยค่า PM 2.5 อยู่ที่ 71 ไมโครกรัม ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทยขณะที่สถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีมาตรการในเรื่องของการห้ามเผาด้วยเด็ดขาดแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบเข้าทำการเผาป่า และส่งผลกระทบต่อภาวะหมอกควัน

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา รายงาน