3 องค์กร มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับทหาร ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน

272
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

3 องค์กร มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับทหาร ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล,นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และนายเฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิก ทั้ง 3 องค์กร ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล หอการค้าจังหวัดตาก และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ อุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) ให้กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด , พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4) และ ร.ต.ท.สุรพล ฉายะสุโข รอง สว(ป) รรท.ผบ.ร้อย ตชด.346 เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศสหภาพเมียนมา ทำให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ชายแดน จังหวัดตาก ต้องมีการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในเขตรับผิดชอบ ซึ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระมัดระวัง พร้อมทั้งได้จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตรา เฝ้าระวังและสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงกาย ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก จึงมีการมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ดังกล่าว

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น