262
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พะเยา  “รถด่วน” เมนูเด็ด 1 ปี มี 1 ครั้งหนอนไม้ไผ่กิโลกรัมละ 500 บาท

วันที่ 25 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน  ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฝนต้นหนาว นี้ เป็นช่วงที่มีการแพร่พันธุ์ของหนอนหน่อไม้หรือรถด่วน   ทำให้ชาวบ้าน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้พากันออกหาหนอนหน่อไม้ หรือเรียกกันในหมู่คนภาคเหนือว่า”รถด่วน”ตามในป่าไม้ไผ่รวก เพื่อหาตัวหนอนไม้ไผ่ที่อาศัยซุกตัวอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ แล้วนำออกมาขาย สร้างรายได้เป็นอย่างดี

เพราะว่าหนอนไม้ไผ่หรือรถด่วนถือว่าเป็นอาหารเมนูสุดยอดอย่างหนึ่งที่ผู้คนมักจะนิยมชมชอบรับประทาน โดยเฉพาะคนถิ่นเหนือล้านนา ถึงแม้ว่าราคาแพง กิโลกรัมละ 500บาท แต่ก็จะซื้อมาทานกันเพราะถือว่า 1 ปี จะมีเพียงหนึ่งครั้ง และยังเชื่อในด้านโภชนาการว่ามีโปรตีนสูง เมื่อรับประทานแล้วจะมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

จากการสอบถาม ชาวบ้าน ที่ออกหาหนอนไม้ไผ่หรือรถด่วน โดยจะออกหาตาม ป่าไม้ไผ่รวกในผืนป่า โดยสังเกตว่าถ้าต้นไผ่ลำไหนมีตัวหนอนไม้ไผ่อาศัยอยู่ก็จะมีรอยหรือมีรูเจาะตามลำของไม้ไผ่แล้วจะทำการตัดลำไผ่ลำนั้นผ่าออกมาเพื่อเอาตัวหนอนไม้ไผ่หรือรถด่วนออกมา เพื่อนำมารับประทานและจำหน่าย และการหาหนอนไม้ไผ่หรือรถด่วน ส่วนมากจะมีเพียง 1 ปีเท่านั้นโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน และช่วงปลายฝนต้นหนาว เท่านั้น

นางโสภิดา  เมืองแก้ว อายุ35  ปีแม่ค้าขาย หนอนไม้ไผ่หรือรถด่วน เล่าว่า  เป็นแม่ค้าในหมู่บ้านได้รับซื้อตัว หนอนไม้ไผ่หรือรถด่วน ที่บ้านด้วยจะมีชาวบ้านในหมู่บ้าน พากันนำมาขายให้ซึ่งจะรับซื้อ หนอนไม้ไผ่สดๆ ตั้งแต่ราคากิโลกรัมละ200- 300 บาท เมื่อซื้อมาแล้วก็จะทำการ เก็บแช่ ในตู้แช่แข็งไว้  เพื่อรอแปรรูปทำให้สุกและนำออกจำหน่ายในราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ 450 บาทจนถึง 500 บาท

สำหรับหนอนไม้ไผ่ หรือรถด่วน ถือว่าเป็นสุดยอดอาหาร เลิศรส อย่างหนึ่งของเมนูยอดฮิตของชาวเหนือ และผู้นิยมรับประทานนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายอาทิ   ทอด  คั่วเกลือ ตำน้ำพริก กลับแก้ม กินเล่น  โดยมีรสชาติอร่อย กรอบมันและมีโปรตีนสูง อีกด้วย

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี /รายงาน