ทีมแพทย์ รพ.แม่สอด ร่วมทีมแพทย์สภากาชาดไทย ผ่าตัดอวัยวะจากผู้บริจาคให้ผู้ป่วยที่รอรับ

306
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ทีมแพทย์ รพ.แม่สอด ร่วมกับทีมแพทย์จสภากาชาดไทย ผ่าตัดอวัยวะจากผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับ

วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 12.00 น. ที่โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทีมแพทย์ รพ.แม่สอด.ร่วมกับทีมแพทย์จากสภากาชาดไทย ดำเนินการผ่าตัดอวัยวะ จากผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะเลือดออกในสมอง ให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคของสภากาชาดไทย โดยผู้บริจาค  2 ราย ถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่ รพ.แม่สอด คณะแพทย์ พยาบาล ได้ให้การรักษาจนสุดความสามารถ แต่ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกในสมองจำนวนมาก จึงได้ปรึกษากับครอบครัวและญาติของผู้ป่วยจนเป็นที่เข้าใจ และยินยอมประสงค์จะบริจาคอวัยวะสำคัญให้กับบุคคลอื่น ส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป


ทั้งนี้ ผู้ป่วย 2 รายนี้ สามารถบริจาคไตได้ 4 ข้าง ดวงตา 2 ข้าง และตับ ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้อีก นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่การบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ เพื่ออีกชีวิตใหม่ในวันที่สิ้นลม ขอกุศลที่ผู้เสียชีวิตได้บริจาคอวัยวะในครั้งนี้จงนำไปสู่ภพภูมิที่ดีรวมถึงครอบครัวที่ได้ร่วมสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง