481
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์”ปลุกขับเคลื่อน”MICE”เชื่อมภาคเหนือล่างมีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ ชูศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร​ จังหวัดพิษณุโลก​ โดย นายจุติ​ไกรฤกษ์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเชิงนโยบาย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ และมหาวิทยาลัยนเรศวร​ ร่วมจัดงานสัมมนา​ MICE​ วิสาหกิจชุมชนแก้วิกฤติประเทศ​ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง​ 1 ได้แก่​ จังหวัดพิษณุโลก​ อุตรดิตถ์​ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก​ รวมทั้งจังหวัดพิจิตร​ และกำแพงเพชร​ ด้วยกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน​ อาทิ​ การเสวนามุมมองอนาคตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาประเทศ วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์(MICE) จะช่วยต่อยอดให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง​ มีความพร้อมในการสร้างรายได้​ มุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่และวิสาหกิจชุมชน​ รวมถึงสร้างกิจกรรมใหม่​ ๆ​ เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ และเป็นการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการให้ชุมชน​ในการทำธุรกิจ​ เพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยกล่าวไว้ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นสิ่งที่ทำได้ สำหรับการประเมินจังหวัดพิษณุโลก ของ MICE ภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก มีฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองรอง ซึ่งจะต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องโดยเราสามารถอิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ศิลปะวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งการอนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มชาติพันธุ์ของชนเผ่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีศักยภาพ ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และมีเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมประกอบมีสนามบิน มีโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศทางการแพทย์ถึง 2 แห่ง และมีความพร้อมทั้งสถานที่จัดประชุม

รมว.พม.กล่าวอีกว่า จึงต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน วิสาหกิจชุมชน ต้องเริ่มต้นจากฐานราก การพัฒนาจากฐานรากไม่ใช่ข้างบนสั่งมา ต้องให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพที่สุจริต มีทักษะ มีศาสตร์พระราชา มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการ ให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะมีมหาวิทยาลัยนเรศวรและให้การสนับสนุน การบูรณาการเป็นกำลังเสริมนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งตนเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบจังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการเซ็น MOU ข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เป็นพลังเสริม ซึ่งกันและกันที่จะขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองแห่งความสุข โดยใช้เทคโนโลยีทั้งหลาย ใช้คุณธรรม ใช้ความรู้สึกที่ดีๆ วัฒนธรรมที่เรามีทำให้ได้

“วันนี้มีหนังที่ดังมากที่บอกว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายของมนุษย์และบอกว่ายุคต่อไปจะเป็นยุคของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ที่จะมาฆ่ามนุษย์นั้น สิ่งที่หุ่นยนต์ไม่มี คือความเห็นอกเห็นใจความเมตตา ความสงสาร ความรักความเจ็บปวดที่หุ่นยนต์ไม่มี หุ่นยนต์ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันอยากจะให้เป็น ขณะเดียวกันจงจำไว้ เมื่อท่านใกล้ตายหุ่นยนต์ทั้งหลายช่วยไม่ได้ยกเว้นพี่น้องท่านมาเป็นเพื่อนใจก่อนจะไปดินแดนหนึ่ง อยากจะฝากไว้ว่าอะไรก็ตาม อุปสรรคขอให้มองว่าเป็นความท้าทายเป็นความหวังที่จะให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้น”นายจุติ กล่าว

MICE (ไมซ์)ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events) หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่มีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปคือ

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ จะมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อร่วมประชุมบริษัท การท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับ การเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ

คุณภาพของนักท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์สามารถนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ (Quality Visitors) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มนี้ มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3-4 เท่า

ภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมไมซ์ มีภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแตกต่างกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ผู้จัดงานประชุม ผู้จัดงานนิทรรศการ สถานที่จัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น