225
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

“แม่สายไร้เสา” ทุ่มงบเกือบ 300 บาท เปลี่ยนสายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ดีเดย์ ต.ค.นี้

พิธีลงนามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย-สี่แยกห้วยน้ำริน

วันที่ 22 กันยายน 2563 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารดับเพลิง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่บริษัท AIT พร้อมหน่วยงานราชการในอำเภอแม่สาย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามโครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย-สี่แยกห้วยน้ำริน

โดยใช้งบประมาณปรับปรุงก่อสร้างโครงการนี้เป็นจำนวนเงิน 288,097,500 บาท ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณด้านการไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน180,095,310,78 บาท และแบ่งเป็นงบประมาณด้านการโยธา โดยเทศบาลตำบลแม่สายจำนวน 108.002.189 .22 บาท และมีกิจการร่วมค้า AIT เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) ได้เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างระบบสายสื่อสารลงใต้ดิน

ทั้งนี้ กำหนดให้สายสื่อสารของผู้ประกอบการอื่นมาใช้ร่วมกันโดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระเบียบที่กำหนดผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการแม่สาย ที่จะได้มีทัศนียภาพที่สวยงามมีบรรยากาศทางการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนที่ดีส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวทางหนึ่งสร้างความเชื่อมั่นในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสมกับเป็น“ SMART CITY “” TO ซึ่งโครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทำก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน