จังหวัดตาก เตรียมจัดงานจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 20 กระตุ้นการท่องเที่ยว กระชับความสัมพันธ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก   ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก นายจริยาทร  สูหู่  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนางมะตินตินเมียะ ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ร่วมแถลงเตรียมจัดงานจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562  

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดตาก กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตาก ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมา  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ รณงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษในอากาศ 

  

กิจกรรมในครั้งนี้นักปั่น จะได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงาม ในสถานที่ท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา  ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในพื้นที่อำเภอแม่สอด ข้ามสะพานมิตรไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ไปยังจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  เพื่อชมความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม วัดวาอาราม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเมียนมา เช่นการทานน้ำชาของเมียนมา  รวมทั้งเที่ยวชมหมู่บ้านห้วยส้าน  หมู่บ้านคนไทยในจังหวัดเมียวดี  อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานไทย-เมียนมา จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2543  ในแต่ละมีได้รับความสนใจ จากนักปั่นจักรยาน ทั่วทุกภาคของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  เพื่อสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมคนเมียนมา และสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์ 

โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (จำนวนจำกัด) ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด

โทรศัพท์ 055-564-132 , 088-2781299 , 086-4481131 โทรสาร 055-564-131

www.takchamber.com E-mail: [email protected]

www.facebook.com/takchamber หอการค้าจังหวัดตาก โทร 055-564132 หรือที่เฟสบุ๊คของหอการค้าจังหวัดตาก 

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น