กองบิน 46 พิษณุโลก ออกหน่วยมิตรประชา บริการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน 46 และนาวาอากาศเอก กิตติพงศ์  เต็มดวง เสนาธิการกองบิน 46 พร้อมด้วยทหารกองประจำการ กองบิน 46 ที่เป็นบุตรหลานประชาชนในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  นำคณะออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตัดผมชาย – หญิง และการแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

กองทัพอากาศ โดยพลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พิจารณาเห็นความสำคัญของเยาวชน ในอันที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงมอบหมายให้กองบิน 46 มีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชน เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขส่งมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนและประชาชน ในอันที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป