608

ผวจ.ตาก มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ รพ.พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา 5 อำเภอ

วันที่ 19 กันยายน 2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตา​ก​ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ๆตา​ก​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในประเทศเมียนมา เป็นผลให้จังหวัดตาก โดยเฉพาะอำเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยได้ประสานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อจัดส่งอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มายังเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

โดยกำหนดมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอที่มีชายแดน ติดกับประเทศเมียนมา จำนวน 5 อำเฃอ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด , แม่ระมาด,ท่าสองยาง ,พบพระ และอุ้มผาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป