ผู้ว่าฯเชียงราย หารือกงสุลใหญ่เมียนมา

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr.Thein Tin (นายอู เตน ติน) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสรับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนำตัวและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบข้อมูลในข้อราชการต่าง ๆ

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวว่า ในเรื่องการค้าชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ ไทย และ เมียนมามีมูลค่าที่เจริญเติบโตทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งมีแรงงานชาวเมียนมา จำนวนมากเข้ามาทำงานในประเทศไทย ทำให้มีแรงงานเพิ่มมากขึ้น บางคนมีบัตรอย่างถูกต้อง และอาจมีบางส่วนที่ยังไม่มีบัตรหรือติดขัดปัญหา ซึ่งจะมีการร่วมมือแก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้องโดยเร็ว ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล ทั้ง 2 ประเทศ ให้แรงงานที่เข้ามาผิดกฏหมาย ได้กลับไปทำให้ถูกกฏหมาย และกลับเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขอแสดงความขอบคุณต่อคณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ให้เกียรติได้มาเยี่ยมพบปะหารือ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นพื้นที่ในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของอาเซียน หรือ ASEAN Senior Officials Meeting ของจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ด้านจังหวัดเชียงรายยินดีที่จะดูแลเรื่องของเเรงงาน ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก

“แรงงานเมียนมาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ทางจังหวัดเชียงรายพร้อมที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อีกทั้ง ด้านการท่องเที่ยวมีแนวคิดอยากให้เปิดเป็นการท่องเที่ยวใน สามเหลี่ยมทองคำ ได้แก่เชียงราย ท่าขี้เหล็ก และแขวงบ่อแก้ว ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยวได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและขยายปริมาณนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่กำหนดเป็นแหล่งสำหรับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งความหลากหลาย มีคุณค่าทั้งทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน รวมถึง จังหวัดเชียงรายได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเชื่อมความสัมพันธ์กับจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดกัน ที่จะสร้างการร่วมมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ด้านการประสานงานผู้ต้องหาหลบหนีข้ามแดน ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องโรคติดต่อที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือในการป้องกันจากทั้งสองฝั่งของจังหวัดชายแดนเป็นอย่างดี” นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าว

Cr:บก.เจี๊ยบแม่สายแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน