181
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กองกำลังผาเมือง ติดตามการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทย-เมียนมา สกัดต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง(คลิป)

พันเอก สุพรรณร้อยพุธ รองเสนาธิการกองกำลังผาเมือง รักษาราชการแทน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ กองบังคับการหมวดทหารม้าที่ 1 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการเมืองการวางรั้วลวดหนาม เพื่อสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และตรวจภูมิประเทศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณท่าข้ามสวนสุขภาพบ้านไม้ลุงขน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2