547

” The Mobile Clinic ” หมอทหารเดินเท้า พัน.สร.23 บชร.3 ทุกย่างก้าวเพื่อประชาชน

ชุดบริการทางการแพทย์ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมทหารจิตอาสาลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วม

กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 (พัน.สร.23)กองบัญชาการช่วยรบที่ 3(บชร.3) นำทหารหมอเดินเท้าจำนวน 4 ชุด พร้อมด้วยทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างอบอุ่น ของจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย ชุมชนรอบวัดคลองกระจง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก และพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองโว้ง อำเภอสวรรคโลก

โดยได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัย แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เยี่ยมเยือนให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและจ่ายยา และจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน

“ อาสาเพื่อประชาราษฎร์ ” ภารกิจจากใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย พันตรี หญิง ทักษพร รุ่งศรี คุณหมอทหารเดินเท้ากองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กล่าวว่า หน่วยแพทย์ชุดทหารหมอเดินเท้า พัน.สร.23 บชร. 3 ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไปให้กับ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง และครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอดจนราษฎรในชุมชนต่าง ๆ

“ ทหารหมอเดินเท้า” กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม นอกเหนือจากการมอบถุงยังชีพและสิ่งของ ยังให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในภาวะน้ำท่วม

สำหรับชุดทหารหมอเดินเท้า พร้อมด้วยทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ยังคงลงพื้นที่เดินเท้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน สิ่งของอุปโภคบริโภค และได้ตรวจอาการผู้ป่วยติดเตียง ถึงที่บ้าน มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยและตรวจประเมินอาการจากทีมแพทย์ทหาร รวมถึงได้ทำการเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งยังได้พูดคุยให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับผู้ป่วย และครอบครัว

โดยให้กำลังใจและให้คำมั่นว่า ทุกภาคส่วนจะไม่ทอดทิ้งพร้อมช่วยเหลือเยียวยา สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ หน่วยแพทย์ทหารได้ออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

หมอเดินเท้า พัน.สร.23
บชร.3 ปฏิบัติภารกิจรับใช้เหมือนมิตรใกล้ชิดเหมือนญาติ ทหารจึงเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ทุกโอกาส

นกยูง /รายงาน