พะเยา ค่าหมอกควัน เพิ่มสูง ค่า 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3

วันที่ 7 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาในช่วงเช้าอากาศหนาวเย็นมีหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณของพื้นที่ ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควัน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) พบหลายพื้นที่ยังมีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ไฟป่า หน้าเจ้าหน้าที่อุทยาน ก็ได้เข้าทำการดับ ไฟป่าพร้อมกับทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เกิดขึ้น

นายบันทม สมสุวรรณ หน.อช.ภูซาง ,นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา นำเจ้าหน้าที่ ไฟป่า ,จนท.หน่วยพิทักษ์ อช.ภูซาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและราษฎรบ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ 19 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ ดับไฟป่าบริเวณห้วยเคียน ดับได้เป็นบางส่วนเพราะเชื้อเพลิงหนาแน่นลมแรงและเป็นภูเขาสูงชันซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าต่อไป

จนท.หน่วยพิทักษ์ อช.ภูซางที่ 2 (ห้วย) ร่วมกับผู้นำชุมชน และราษฎรบ้านห้วยสาหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 15 ดับไฟป่าด้านทิศตะวันออกของหน่วยพิทักษ์ฯ ซึ่งสามารถควบคุมไฟป่าได้เป็นบางส่วนเนื่องจากไฟขยายวงกว้างจึงได้ร่วมกันทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่า และออกปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณบ้านกิ่วแก้ว ที่บริเวณห้วยหินเขียว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน และทำแนวกันไฟเพื่อเป็นการป้องกันไฟป่า