201
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ผบ.ป.4 พัน.4 เมือง 4 แควเยี่ยมครอบครัวน้องเล็กแห่งกองทัพบก คลายความวิตก ก่อนเข้ากองประจำการ

การเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 การพบปะครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และทางหน่วยจะส่งเสริมให้น้องทหารใหม่ได้ศึกษาเรียนต่อให้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือในระดับที่สูงขึ้นในห้วงการรับราชการเป็นทหารกองประจำการ และ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม, เวชภัณฑ์ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของน้องๆ ทหารใหม่ ตลอดจนเป็นการคลายความวิตกกังวลของครอบครัว เพื่อให้ทหารใหม่ได้มีพลังใจในการเข้ารับการฝึกตามหน้าที่ เพื่อรับใช้ประเทศชาติ เพื่อตอบเเทนบุญคุณเเผ่นดิน

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย ผู้ฝึกทหารใหม่ และฝ่ายอำนวยการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพบปะ นายอรรถพล ปานรัตน์ ซึ่งได้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 นี้

โอกาสนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้พบปะพูดคุยสนทนาอย่างเป็นกันเอง สร้างความเข้าใจการรับรู้ รวมทั้งช่วยให้ผู้ปกครองและน้องทหารใหม่ได้คลายความวิตกกังวล ก่อนที่จะเดินทางเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ซึ่งนายอรรถพล ปานรัตน์ มีวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้ร้องขอเข้ากองประจำการ โดยสภาพทางบ้านมีฐานะยากจน ประกอบกับพ่อและแม่ได้หย่าร้างและแยกกันอยู่ ซึ่งได้ให้ตากับยาย ที่มีอาชีพรับจ้างรายวัน เลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ 4 เดือน จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การลงมาพบปะเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องใช้, เครื่องอุปโภค – บริโภค, เวชภัณฑ์ รวมถึงหน้ากากอนามัยผ้าลายพรางที่ผลิตจากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และในการใช้ดำรงชีวิตประจำวันในขั้นต้นให้ด้วย

ด้าน นายทหารฝ่ายกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้พบปะพูดคุยชี้แจงถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่เมื่อทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการนั้น จะได้รับเพื่อให้รับทราบในขั้นต้น และทางผู้ฝึกทหารใหม่ได้ให้น้องอรรถพลฯ บันทึกข้อมูลช่องทางการติดต่อสื่อสารของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ผ่านระบบ Application Line รวมถึงได้มีบริการตัดผมให้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตัดผมก่อนเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้นำสื่อโซเชียลสมัยใหม่แอพลิเคชั่นไลน์มาใช้ สร้างกลุ่มไลน์ให้ผู้ปกครองได้เข้าถึง ซึ่งสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลและตรวจสอบติดตามการฝึกได้ทุกระยะ จึงขอให้ผู้ปกครองทหารใหม่ทุกคนสบายใจ ว่า เราดูแลทหารใหม่ ซึ่งเป็นเสมือน “น้องคนเล็กของกองทัพบก” ให้ดีที่สุด ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 กล่าว

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้สอบถามถึงปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันให้ห่างจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพวัดความดันร่างกาย, ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับคุณตาของน้องอรรถพลฯ เพื่อเป็นการให้บริการทางการแพทย์กับทางครอบครัวของกำลังพลทหารกองประจำการ

ส่วนครอบครัวของนายอรรถพล ปานรัตน์ และคุณตาคุณยาย ต่างมีความรู้สึกยินดีและประทับใจ อุ่นใจเป็นอย่างมาก ที่ทางผู้บังคับบัญชา ตลอดจนทีมแพทย์หมอทหาร. ช่างตัดผม เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนและดูแลอย่างใกล้ชิด ณ บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำเภอโพ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ที่มีกับครอบครัวและน้องคนเล็กของกองทัพบก คงสร้างความมั่นใจและความอบอุ่นต่อการตอบแทนคุณของแผ่นดิน

นกยูง /รายงาน